Grundbehov

Mänskliga Grundbehov

efter Manfred Max Neef

All mänsklig verksamhet styrs av driften att uppfylla de mänskliga grundbehoven.
Huruvida det går att ordna grundbehoven i prioriterings-ordning eller om de skall ses i hela system kan man diskutera även om vi i vår tillämpning kan skönja en viss prioritering av dem.
Emellertid kan alla produkter och tjänster brytas ner till dessa grundbehov och, åtminstone teoretiskt,byggas upp igen till nya lösningar.

En produkt eller tjänst kan struktureras likt ett äpple där skalet utgör det lockande, förpackningen, formspråket, attraktionen. Fruktköttet blir innehållet, smaken, näringsvärdet.
Om inte förpackningen, utseendet, etc. klarar av sin uppgift att skydda och locka och om innehållet, fruktköttet, är skadat eller omsmakligt eller på annat sätt oanvändbart finns inget behov av äpplet ur marknadssynpunkt.
Däremot kan det finnas ett existensberättigande ur ekologiskt perpektiv, vilket i sig kan uppfylla ett eller flera mänskliga grundbehov.

Om äpplets förmåga att uppfylla behov skall förändras måste man in och förändra själva kärnan, alltså kärnorna.

Denna metafor belyser ganska väl hur man kan tänka om man vill hitta möjliga “tekniksprång” och uppfylla kundbehov allt bättre. Många exempel på dylika språng finns i historien tex. från häst till bil, från kurir till e-post, från vaxrulle till mp3. Dock är det ofta så att vissa behov blir sämre uppfyllda på bekostnad av andra som blir bättre uppfyllda.

Däri ligger utmaningen:
"En utveckling som tillgodoser våra nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov."

Amning

Amning är troligtvis den av de aktiviteter som människor och djur ägnar sig åt som har den högsta graden av grundbehovs- uppfyllnad.

Vi kombinerar grundbehovstänkandet med en japansk kvalitetssäkringsmetodik. Se exempel skola och knivar.

Hem  |   Green  |   Human  |   Project  |   Kontakt  |   Länkar
Green Human Project AB © 2008

Valid XHTML 1.0 Transitional