Project

Projektupplägg

För oss betyder "projekt" ett arbete med en start och ett mål. Vi lägger alltid upp våra uppdrag, små som stora, enligt "PDCA- principen":

 • P - PLAN. Planera. Ta reda på vad som behöver göras. Mål och position. Jämför med andra lösningar. Tänk igenom. ("Mät två gånger, såga en gång!")
 • D - DO. Ta fram idéer. Nya koncept. Prova.
 • C - CHECK. Utvärdera. Bättre eller sämre än förut? Bättre eller sämre än andra? Kanske tillbaks till P eller D?
 • A - ACT. Agera. Genomför. Sjösätt.

Genomförda Projekt

Vi utför uppdrag både inom privat och offentlig verksamhet oavsett om det gäller hårda produkter eller mjuka tjänster och organisationer. Kort sagt överallt där det finns kund/brukare och leverantör, d.v.s, inom all mänsklig verksamhet.
Vi, personerna i vår verksamhet, har under åren genomfört hundratals mindre och större projekt vilka lett till många långsiktigt lönsamma innovativa och hållbara lösningar.
De produkter vi utvecklat har omsatt 100-tals miljoner kronor och har uppmärksammats genom bl.a. designutmärkelser och internationella utställningar.
Uppdragen har även genererat drygt 10-talet tekniska patent och lika många mönsterskydd. Men för oss är det en nöjd kund som är det avgörande måttet på om vi lyckats.

Exempel på analysuppdrag vi utfört med hjälp av våra processverktyg:

 • Kund- och brukarbehov
 • Jämställdhet
 • Empati
 • Projektutvärdering
 • Kompetens (bl.a för EU mål 3)
 • Marknadsbehov
 • Arbetsmiljö
 • Konkurrent (benchmark)
 • Livscykel
 • Samråd
 • Profilering
 • Betydande miljöaspekt
 • SWOT

Exempel på produktutvecklingsuppdrag vi utfört helt eller delvis med hjälp av våra processverktyg:

 • Ergonomiska handverktyg
 • Räddningsutrustning
 • Utrustning för avfallshantering
 • Möbler
 • Livsmedel
 • Hotellmiljöer
 • Allmänna utemiljöer
 • Grafiska profiler

Vi undervisar då och då på högskolor/universitet och har drivit flera större regionala nationellt finansierade kompetensutvecklingsprojekt för företag inom området "ekodesign" och "hållbar produkt- och tjänsteutveckling". Vi genomför även kurser och workshops i ämnet efter behov.


Kontakta oss för en personlig presentation >>


Hem  |   Green  |   Human  |   Project  |   Kontakt  |   Länkar
Green Human Project AB © 2008

Valid XHTML 1.0 Transitional