Green

Ekologiskt Hållbart

Ekologi - "läran om hushållningen", är en av de 3 pelarna i begreppet "hållbar utveckling". Vid kartläggning av hur olika mänskliga aktiviteter påverkar ekosystemet är det viktigt att inte bara anlägga ett lokalt utan även ett globalt perspektiv. Eftersom många miljöpåverkande aktiviteter inte skyr territoriella eller kulturella gränser bör t.ex. en MKB, miljökonsekvens-bedömning, även fånga upp hur den globala miljön påverkas. För att åstadkomma ett globalt perspektiv använder vi internationella ständigt uppdaterade databaser med miljöpåverkansindikatorer för nära 10 000 olika material och processer. Med hjälp av dessa indikatorer kan vi kartlägga hur tjänster och varor påverkar och kommer att påverka, inte bara ekosystemet, utan också naturresursuttag och mänsklig hälsa. Kartläggningen kan antingen göras utifrån ett livscykelperspektiv, (LCA, livscykelbedömning), eller som grund för identifiering av "betydande miljöaspekt".

Ex. på användningsområden:

  • Utvärdering av miljömål för exvis. ISO 14000 och EMAS
  • Miljödeklarationer av verksamhet eller produkter
  • Som underlag för tjänste- och produktutveckling
LCA - Livscykelbedöming >>
Hem  |   Green  |   Human  |   Project  |   Kontakt  |   Länkar
Green Human Project AB © 2008

Valid XHTML 1.0 Transitional