Human

Socialt Hållbart

"En utveckling som tillgodoser våra nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov"

Denna definition av "Hållbar utveckling" formulerades i Bruntlandrapporten 1987 och beskriver väl vad "social hållbarhet" handlar om. De tidigare benämnda, s.k. I-länderna, har hittills valt att tolka definitionen av hållbar utveckling som främst ekologisk medan många s.k. U-länder anser att det handlar om uppfyllnaden av mänskliga grundbehov.

Vår egen tolkning är att det är en balans mellan mänskliga behov, miljöpåverkan och ekonomisk uthållighet som är det avgörande. Därför har vi utvecklat ett eget utvecklingsverktyg som kombinerar en japansk behovsanalysmetodik med ett systemtänkande som omfattar människans grundbehov. Genom att kombinera dessa två kan vi identifiera de brister som påverkar den ekonomiska uthålligheten och tillväxten negativt. Kort sagt, vi tar reda på vad som behöver förbättras för att utvecklingen skall bli långsiktigt hållbar, vare sig det gäller:

  • Ekologi
  • Mänskliga Behov
  • Ekonomisk Tillväxt
Mänskliga Grundbehov >>

Affärsmässigt Hållbart

Vi har efter att under snart 10 år av utveckling och praktisk tillämpning funnit att våra utvecklingsverktyg fungerar på allt från den minsta produkt till den största organisation, allt från potatis till länsregioner.
Eftersom marknaden består av människor som har behov de vill få tillfredsställda av olika lösningar, kan vi analysera kundernas behov av olika produkter och tjänster och jämföra dessa behov med utbudet på marknaden, s.k. benchmarkanalyser >>
Vi kan med våra verktyg ta fram NKI, Nöjdkundindex, för de erbjudanden som finns tillgängliga på marknaden. Vi skapar på så sätt kravspecifikationer för utveckling av mer kundtillfredsställande tjänster och produkter för vilka vi även kan identifiera säljargument, marknadssegment och marknadsposition.Kvalitetssäkring

Våra verktyg lämpar sig även för validering och verifiering av kvalitet och stödjer på så sätt även ledningsprinciperna i ISO 9001-2000 och intensionerna i begreppen "ständiga förbättringar" och "best practice". Vi samarbetar med kvalitetsrevisorer för att ständigt utveckla verktygen.
Vi använder dessutom verktygen för att kvalitetssäkra våra och andras projektprocesser. Genom att göra detta blir målbilden klarare och träffsäkerheten större.


Hem  |   Green  |   Human  |   Project  |   Kontakt  |   Länkar
Green Human Project AB © 2008

Valid XHTML 1.0 Transitional