Livscykelanalys

LCA - Livscykelbedömning

För att kunna bedöma en produkts verkliga miljöpåverkan måste ett helhetsperspektiv anläggas. Produktens hela livscykel inventeras från "vaggan till grav" avseende materialuttag, tillverkningsprocesser, användning, avfall och däremellan utförda transporter. Erfarenheten visar att transporterna många gånger är fler och längre än man ursprungligen uppskattat och att produktens användning, och då särskilt hur man använder den, ofta är avgörande för hur "miljövänlig" produkten är. LCA lämpar sig mycket väl för jämförandeanalyser av produkter med samma funktion och behovsuppfyllnad.


Se verkliga exempel >>
Hem  |   Green  |   Human  |   Project  |   Kontakt  |   Länkar
Green Human Project AB © 2008

Valid XHTML 1.0 Transitional