Tvål

Hur skall man tvätta händerna för att belasta miljön så lite som möjligt?

Svar:
Det beror på hur man beter sig mer än på vilken typ av tvål man använder!

Förklaring:
Mängden varmvatten som åtgår för att få tvålen att löddra är direkt avgörande för hur stor miljöpåverkan blir!
Brukarstudier har visat att människor tenderar att använda mer varmvatten när de använder den fasta tvålen än när de använder den flytande.
Genom att analysera miljöpåverkan per handtvätt kommer den fasta tvålens miljöfördelar av materialmängd, färre tillverkningsprocesser, etc. att snabbt försämras om mer varmvatten används för att få fram lödder.
Våra studier på hur människor tvättar sina händer har visat att när man tvättar sig med den fasta tvålen strömmar varmvattnet ur kranen under 10 sekunder medan då den flytande tvålen används rinner varmvattnet i 6 sekunder. Sannolikt beror detta på att den flytande tvålen redan innehåller en viss mängd vatten som hjälper brukaren att skapa lödder varför mängden varmvatten som behövs blir mindre.

Prova gärna själv hur du tvättar dina händer!

Denna skillnad i varmvattenvolym gör att användningen av den flytande tvålen ger en lägre total miljöpåverkan än när den fasta tvålen används.
Använder man dessutom "refill" till den flytande tvålen så blir det ännu bättre.

Detta exempel visar att man, för att få en helhetssyn på miljön och på vilka produkter som är bäst, måste vidga perspektivet från den isolerade produkten till att även omfatta användningen, dvs. beteendet.

Det är därför vi helst arbetar både med behovs- och miljöpåverkansanalyser parallellt.

Se andra exempel på LCA:
Takstege och Järnvägsslipers

Hem  |   Green  |   Human  |   Project  |   Kontakt  |   Länkar
Green Human Project AB © 2008

Valid XHTML 1.0 Transitional